Auto26 - Car rental & leasing / Auto noma & līzings ACE - Rent a car

Veikt rezervāciju

Nomas noteikumi

Nomātajās automašīnās smēķēt AIZLIEGTS.

 

Izcenojumi
Visas cenas iekļauj OCTA un KASKO apdrošināšanu ar nomnieka atbildības limitu bojājumiem līdz 600 Eur, zādzībai/bojāejai līdz 2500EUR atkarībā no izvēlētā auto klases (paša risks, kas jāsedz nomniekam). Tā nav pilna apdrošināšana. Dienas nomas maksa ir noteikta par 24 stundām. Ja Nomnieks pārsniedz šo limitu par vairā nekā 59 minūtēm un visma 4 stundas iepriekš painformē Iznomātāju par to, tad tiek aprēķināta maksa par vēl vienu pilnu dienu, savukārt, ja Nomnieks nepainformē Iznomātāju, tad piemērotā papildus dienas maksa ir 200% apmērā no dienas nomas maksas.

 

Degviela
Automašīna jānodod ar tādu degvielas daudzumu tvertnē, ar kādu tā tiek saņemta automašīnas nomas sākuma brīdī. Pretējā gadījumā par trūkstošo degvielu un tās uzpildes pakalpojumu tiks aprēķināta summa 3.00 Eur/ litrā. Auto 26 autoparkā ir automašīnas gan ar benzīna, gan dīzeļdegvielas dzinējiem. Degvielas marka tiek norādīta uz dokumentiem, ko klients saņem iznomājot automašīnu.

 

Rezervēšana
Tiek veikta tikai pēc auto grupām. Rezervēt iespējams tikai automašīnas grupu. Konkrēta automašīna, marka, modelis vai degvielas veids tiek garantēti tikai atkarībā no pieejamības.

 

Nomas maksa
Auto 26 īstermiņa nomas maksā ir iekļauts: tehniskās apkopes, auto ikgadējā tehniskā apskate, KASKO un OCTA apdrošināšanas Latvijas teritorijā. KASKO paša risks un Nomnieka radīti automašīnas defekti cenā nav iekļauta.

 

Minimālais vecums nomniekam/vadītājam
Minimālais vecums 21 gadi.

Vadītājiem/nomniekiem jābūt derīgai vadītāja apliecībai ar vismaz trīs gadu stāžu, un derīgai pasei.
Tiem nomniekiem, kuru autovadītāja apliecībā informācija nav norādīta ar latīņu alfabēta burtiem, jāuzrāda internacionālā autovadītāja apliecība.

 

Papildus vadītājs

EUR 20,00 par katru nomas līgumā norādīto autovadītāju.

 

Teritoriālie ierobežojumi
Auto lietošanas teritorija - Latvija, Lietuva, Igaunija.

Ja vēlaties ar nomas auto doties uz Somiju, Poliju, Jums būs nepieciešama rakstiska atļauja, kas tiek izsniegta Auto26 birojā, brīdī kad parakstīsiet nomas līgumu. Šīs nepieciešamības gadījumā Jums jārēķinās ar papildus apdrošināšanas izmaksām. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā iestājas Nomnieka pilna atbildība par automašīnas bojājumiem vai zādzību, kā arī par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.


Latvijas Republikas robežas šķērsošana un / vai automašīnas nodošana citai personai bez saskaņošanas ar SIA AUTO26 tiek piemērots sods Eur 500.

 

Ātruma ierobežojums:
Pamatojoties uz KASKO apdrošināšanas noteikumiem, braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt braukšanas teritorijā pieļaujamo - apdzīvotās vietās 50km/h; ārpus apdzīvotām vietām 90km/h.

 

Auto apdrošināšana

Iznomājamā automašīna ir apdrošināta pret bojājumiem (CDW), zādzību un laupīšanu (THW), kā arī tai ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (OCTA). Nomniekam ir samazināta atbildība automašīnu bojājumu gadījumā (CDW) līdz EUR 600,00.
Maksimāla atbildības samazināšana bojājumu gadījumā (SCDW): Pēc klienta vēlmēm var tikt samazināta atbildība par iznomātajai automašīnai nodarītajiem bojājumiem no EUR 600,00 līdz EUR 280,00. Šajā gadījumā klientam ir jāveic atbildības samazināšanas maksājums, kas ir atkarīgs no auto iznomāšanas dienu skaita.

 

3 dienas – EUR 8,00 / dienā
4 - 6 dienas – EUR 7,00 / dienā
7 - 15 dienas - EUR 6,00 / dienā
16 - 30 dienas - EUR 5,00 / dienā
31 - vairāk dienas - EUR 4,00 /dienā.


Apdrošināšana neatbrīvo Nomnieku no materiālās atbildības par bojājumiem, kas izdarīti automašīnas salonam un tā aksesuāriem, ja tie radušies Nomnieka rīcības dēļ.

 

Atbildības samazināšanas spēkā neesamība
Ja Nomnieka rīcībā konstatēta neuzmanība vai Nomnieks pārkāpj kādu no līguma Vispārējiem noteikumiem, īpaši gadījumā, ja nav sastādīts attiecīgs policijas protokols vai reģistrēts zādzības fakts, un ja ceļu satiksmes negadījuma laikā automašīnu vadīja nomas līgumā nenorādīts vadītājs, pat ja Nomnieks samaksājis papildus apdrošināšanas (SCDW) maksājumus par atbildības samazināšanu, tas neatbrīvo Nomnieku no pilnas zaudējumu atlīdzināšanas.

 

Drošības nauda
Noteiktā nomas maksa un drošības nauda jāiemaksā iznomāšanas sākumā ar bankas maksājumu karti vai pārskaitījumu. Pretējā gadījumā nomas automašīna netiek izsniegta.

 

Automašīnas tīrība
Automašīnu ir jāatgriež atpakaļ tīru un ar pilnu degvielas tvertni.

 

Nomnieka atbildība, neievērojot nomas noteikumus
EUR 150.00 + PVN par smēķēšanu nomas automašīnā;
EUR 50.00 + PVN par pazaudētu servisa grāmatu;
EUR 150.00 + PVN par pazaudētu automašīnas tehnisko pasi;
EUR 600.00 + PVN par pazaudētu automašīnas atslēgu;
EUR 15.00 + PVN par netīru automašīnas virsbūves atgriešanu, tās mazgāšanas pakalpojums;
EUR 20.00 + PVN par netīra auto salona atgriešanu un tā tīrīšanas pakaplojumu (nav iekļauta ķīmiskā tīrīšana);
EUR 30.00 + PVN Par katru satiksmes noteikumu pārkāpumu un/ vai administratīvo pārkāpumu papildus sodam, tiek iekasēti administrēšanas izdevumi soda un tā piedziņas izdevumu apmērā vai minimums.


Visus sodus par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti automašīnas lietošanas laikā, sedz nomnieks. 

 

Izbraukšana ārpus Latvijas robežām
Izbraukšanu ārpus Latvijas teritorijas ar nomas automašīnu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Iznomātāju.

Izbraucot uz Baltijas valstīm papildus samaksa par apdrošināšanu sākot no +3.00 EUR par katru nomāto dienu. Skatīt sadaļu „Auto apdrošināšana".

 

Rezervācijas izmaiņu veikšana

Rezervācijas izmaiņas Jūs variet veikt bez maksas nosūtot pieprasījumu info@auto26.lv

Veicot šādas izmaiņas, ja tas ietekmē nomas cenu (nomas ilgums, atrašanās vieta vai automašīnas klasi), tiks aprēķināta attiecīgā starpība starp iepriekšējo nomu un izvēlētās jaunās nomas cenu. SIA Auto 26 nekompensē jebkādas neizmantotās nomas dienas vai tās daļu, ja automašīna tiek atgriezta pirms norādītā nomas laika.

 

Rezervācijas atcelšana

REZERVĀCIJAS ATCELŠANA, KAS VEIKTA PAR PILNU APMAKSU REZERVĀCIJAS LAIKĀ: Var tikt atceltas nosūtot pieprasījumu info@auto26.lv  bez maksas līdz 3 diennaktīm jeb 72 stundām pirms auto saņemšanas laika. Ja rezervācija tiek atcelta agrāk kā 72 stundas pirms nomas, tad Iznomātājs patur tiesības ieturēt no Nomnieka  samaksu 3 auto nomas dienu apmērā.

Rezervāciju, kuru ilgums nepārsniedz 3 dienas, atcelšana netiek kompensēta.

Tas attiecās arī uz autonomas nesaņemšanu dokumentācijas trūkuma dēļ un būs uzskatīta kā atcelšana iekš 72 stundām, ja tiekam par to informēti saņemšanas laikā.

 

Depozīta rezervācija
Autonomas atcelšanas gadījumā, kura veikta ārpus 72 stundu laika pirms auto saņemšanas zaudēs iemaksāto depozītu.

Atcelšanas, kura veikta iekš 72 stundās pirms auto saņemšanas laika zaudēs depozītu vai 3 dienu vērtu nomas maksu, izvēloties lielāko apmēru no diviem. Netiks veiktas papildus samaksas vai atgriezta jebkāda kompensācija auto nomām mazākām par 3 dienām. Tas attiecās arī uz automašīnām, kuras netiek izsniegtas pareizas dokumentācijas trūkuma dēļ, un tiekam informēti par to saņemšanas laikā. Tas tiks uzskatīts par atcelšanu iekš 72 stundām. Ja maksājums netiks apstrādāts vismaz 72 stundas pirms automašīnas saņemšanas, tas tiks uzskatīts par rezervācījas atcelšanu un, attiecīgi, tiks piemēroti visi iepriekšminētie Noteikumi un Nosacījumi

 

Rezervāciju grozījumi

Rezervāciju grozījumus var veikt nosūtot informāciju/ pieprasījumu uz e-pastu info@auto26.lv bez maksas pirms nomas sākšanas datuma. Veicot šādas izmaiņas, ja tas ietekmē nomas cenu (nomas ilgums, atrašanās vieta vai automašīnas tips), tiks aprēķināta attiecīgā starpība starp iepriekšējo nomu un izvēlētās jaunās nomas cenu. AUTO 26 nekompensē jebkādas neizmantotās nomas dienas vai tās daļu, ja automašīna tiek atgriezta pirmslaicīgi.

 

Neierašanās

100% atcelšanas maksa tiks piemērota gadījumos, ja mūs neinformē par atcelšanu pirms nomas sākuma, tajā skaitā, ja automašīnu nav iespējams saņemt pareizas dokumentācijas trūkuma dēļ vai nespējas uzrādīt derīgu kredītkarti; un/vai nespējas saņemt auto atrunātajā laikā/vietā.

 

Auto piegāde un nodošana
Darba dienās laika posmā no 9:00-19:00 auto saņemšana Auto 26 birojā Rīgā, brīvības gatvē 246 un lidostā Rīga ir bez maksas, laikā no 19:00 līdz plkst. 23:00 - 20 EUR, laika posmā no 23:00 līdz 8:00 - 40EUR. Papildus maksa par automašīnas nodošanu citās Latvijas pilsētās: pēc iepriekšējas vienošanās. Automašīnas saņemšana vai nodošana brīvdienās EUR 20,00.

 

Uzmanību!
Par jebkuru ceļu satiksmes negadījumu, kura rezultātā ir cietuši cilvēki, transporta līdzeķli vai arī nodarīti materiālie zaudējumi trešajām personām, kā arī, ja notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība, nekavējoties informējiet policiju, bet Iznomātāju par šiem un citiem ar automobīļa ekspluatāciju saistītiem negadījumiem jāinformē tuvāko 24 stundu laikā: tel.+371 2 6461168 

 

Norēķinu veids

Apmaksu par auto nomu var veikt ar sekojošām kredītkartēm:

VISA,VISA ELEKTRON, MAESTRO. Paredzamā auto nomas maksa un drošības nauda tiek priekšautorizēta no nomnieka kredītkartes automašīnas saņemšanas brīdī.
DROŠĪBAS NAUDA līdz EUR 600,00 apmērā. Drošības nauda tiek rezervēta no VISA vai Mastercard kredītkartēm (diemžēl nepieņemam skaidru naudu un AMERICAN EXPRESS)


Skaidras naudas norēķini netiek pieņemti.

Detalizētākiem noteikumiem pievērsiet uzmanību Jūsu nomas līguma otrajā pusē vai noklikšķiniet AUTONOMAS NOTEIKUMI.

 

* Nomas cenas norādītas ieskaitot PVN