Auto26 - Car rental & leasing / Auto noma & līzings ACE - Rent a car

Veikt rezervāciju

Apkopes un remonti

Atbilstoši izvēlētajai autonomas programmai un atrunatā nobaukuma ietvaros, mēs palīdzēsim Jums organizēt Jūsu automaššīnu tehnisko apkopi, veiksim kvalitātes un izmaksu saskaņoššanu un kontroli.

 

Dabiskā nolietojuma remontdarbi - mēs nodrošināsim visus dabiskā nolietojuma remontdarbus, rezerves daļu nomaiņu, nepiecieššamās pārbaudes pēc pieprasījuma, kā arī garantijas remontdarbus.